در گذشته مردان جذاب و تنومند بودند (اکنون طفل و کوتاه قامت‌اند) ولی این صرفاً یکی از دلایل بسیاری است که فاجعهٔ جهانِ پیر شده را نشان می‌دهد. جوانان دیگر نمی‌خواهند چیزی بخوانند، آموختن رو به اضمحلال است، تمام جهان روی دست راه می‌رود
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۶
R_Aliabadi
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۱۵