تاریک شده‌ای و صدایم را نمی‌شنوی. به هنگامه‌ی مرگ، آیا من هم چون انکیدو نمی‌شنوم؟ اندوه به قلبم ره می‌گشاید. از مرگ می‌هراسم…
گیلگمش