آرزو میکنم که آسمان سعادتت همیشه نورانی باشدو لبخند شیرینت همیشه روشن و مصفا باشد
و تو را برای آن دقیقه ی شادی و سعادتی که به دلی تنها و قدر شناس بخشیدی دعا میکنم. .
خدای من
یک دقیقه ی تمام شادکامی!
آیا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست؟
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۱۹