افسوس که تجربه‌هایمان دیگر به درد این دنیا نمی‌خورد. شاعر چه خوب گفته: ”مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن با دگری تجربه‌بردن به کار“"
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mobina_taheri
‫۱۲ روز قبل، دو شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۰۵