می‌دانی هیچ حقیقتی خارج از وجود خودمان نیست. در عشق این مطلب بهتر معلوم می‌شود، چون هر کسی با قوه‌ی تصور خودش کس دیگر را دوست دارد و این از قوه‌ی تصور خودش است که کیف می‌برد، نه از زنی که جلوی اوست و گمان می‌کند که او را دوست دارد. آن زن تصور نهانی خودمان است، یک موهوم است که با حقیقت خیلی فرق دارد!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mobina_taheri
‫۱۳ روز قبل، یک شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۲۷