خوشبختی خودش تصمیم میگیرد کلارا و تو آن را مانند هدیه ای ارزشمند از طرف زندگی دریافت میکنی.
تو باید بذر آن را بپاشی و باعث رویش‌اش شوی. زمانی که دانه‌اش را یافتی ، باید آبیاری‌اش کنی و مراقبش باشی.
بعد بزرگ می‌شود و جایی را از آنِ خویش می‌کند و تو فقط باید به نظاره زیبایی‌اش بنشینی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۴۲
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۳۳