۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۴۰
rouhi
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۹ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۰۸:۵۵
Sarar
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۰۵