۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۵۵
Shadab
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۰۴:۱۰
Hrmshahali
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۰۸:۵۵
Benilii
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۵۹