یک انسان آزاد تا زمانی می‌تواند در میان جاهلان زندگی کند که بتواند از علایق آنان اجتناب کند. یک انسان آزاد صادقانه زندگی می‌کند، نه فریب‌کارانه. فقط انسان‌های آزاد برای یکدیگر مفیدند و می‌توانند دوستی‌ای واقعی را شکل دهند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
simsimi
‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۵۷