من حالا فقط به چیزهایی توجه می‌کنم که تحت کنترل خودم خودم‌اند. " "مثلِ؟" "من فکر می‌کنم که فقط بر یک چیز کنترل دارم: روند تعقلم."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۱۳