"ستم را با ستم باید جواب داد! زندگی چه ارزشی دارد اگر با حقارت و زبونی توأم باشد، چه ارزشی دارد اگر نتوانی از حق خودت، از موجودیت خودت و از آزادی خودت دفاع کنی؟! مرگ بهتر است!"
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Amita
‫۷ ماه قبل، شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۲۱