اگر یک دختر را با یکی از این قایق‌ها (قایق دوموتوره چهل اسب) به دریا ببرید ، خود به خود لنگش را برایتان باز می‌کند. با این قایق‌ها هر بچه ننه ای دون ژوان می‌شود.