زن و بچه آدم نمیتوانند عذر همه گناه‌های آدم باشند. اگر پای درد و دل میرغضب‌ها هم بنشینی از این مقوله آنقدر دلت را می‌سوزانند که خیال می‌کنی به خاطر زن و بچه شان با میرغضبی حج اکبر می‌کنند