نادیده‌گرفته‌شدن بر شدت ارزیابی‌های منفی از توانایی‌مان می‌افزاید، در حالی که یک لبخند و یک تمجید کوچک نتیجه‌ای عکس آن می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که ما برای تحمل خویش مرهون عواطف دیگران هستیم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Amita
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۰۱