یک بار به فکرم رسید اگر بخواهند مجرمی را نابود کنند، درهم بشکنند و به طرزی خدشه ناپذیر تنبیهش کنند تا حتی سیاه دل‌ترین راهزن‌ها و جنایتکار‌ها پیشاپیش از ترس آن به خود بلرزند، کافیست کاری از او بکشند کاملاً بیهوده و مطلقاً پوچ.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
AmirHossein1
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۱۶
Amita
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۵۲
Hsin
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۰:۵۵
💟💟💟
‫۲۵ روز قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳، ساعت ۰۸:۱۸