آخرین فعالیت‌ها


  • من پیش از تو
    از من پیش از تو :

    ویل خواهش میکنم. لطفا به من فرصت بده. لطفا به ما فرصت بده _ هیس. فقط گوش کن. فقط تو ، ازهمه مردم دنیا فقط تو! گوش کن چه میگویم. همین جا باید تمام شود. نه دیگر صندلی چرخدار باشد ، نه درد و خستگی. نمیخواهم صبح‌ها از خواب بیدار شوم وآرزو کنم کاش تمام شود. و تو کلارک اگر واقعا عاشقم هستی کنارم باش ، کمک کن زندگی ام جوری به پایان ... (...)