۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Keiyhan
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۱
Andre
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۳
ComeRun
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
holy.mary
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۸
Roshaanak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹