بریده‌هایی از رمان مرد تکثیر شده

نوشته ژوزه ساراماگو