فئودور داستایوفسکی

فئودور داستایوفسکی

Fyodor Dostoyevsky
Moscow

فیودور میخاییلوویچ داستایوسکی نویسندهٔ مشهور و تاثیرگذار اهل روسیه بود. ویژگی منحصر به فرد آثار وی روانکاوی و بررسی زوایای روانی شخصیتهای داستان است. سوررئالیست‌ها مانیفست خود را بر اساس نوشته‌های داستایوسکی ارائه کردند. اکثر داستان‌های وی همچون شخصیت خودش سرگذشت مردمی است، عصیان زده، بیمار و روان پریش. ابتدا، برای امرار معاش، به کار ترجمه پرداخت، و آثاری چون اوژنی گرانده اثر بالزاک و دون کارلوس اثر شیلر را ترجمه کرد.


رمان‌های فئودور داستایوفسکی تعداد : ۶۳
ناشر : ماهی
۰ از ۵
۰ از ۵
ناشر : فردا
۲/۳ از ۵
۲
ناشر : چشمه
۴/۴ از ۵
۶۶ ۴۸
ناشر : خوارزمی
۴/۲ از ۵
ناشر : پارمیس
۴/۲ از ۵
ناشر : پارمیس
۴/۸ از ۵
۱ ۱
۴/۲ از ۵
ناشر : پارمیس
۴/۴ از ۵
۳ ۳
۴/۲ از ۵
۴/۲ از ۵
ناشر : مرکز
۴/۸ از ۵
۲ ۱
۴/۳ از ۵
۱
ناشر : ناهید
۴/۵ از ۵
۸۷ ۵۵
ناشر : ناهید
۴/۵ از ۵
۴۶ ۳۵
ناشر : روزگار
۴/۱ از ۵
۷ ۴
ناشر : بوتیمار
۳/۷ از ۵
ناشر : نی
۳/۹ از ۵
ناشر : به‌سخن
۱/۳ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
۸ ۲
۳/۹ از ۵
۱ ۱
ناشر : مهتاب
۴/۵ از ۵
۱۵۴ ۱۳۳
ناشر : پارمیس
۴/۲ از ۵
ناشر : نگاه
۱/۲ از ۵
۲ ۱
ناشر : اختران
۳/۹ از ۵
۲
ناشر : نگاه
۴ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۴ از ۵
۱۶ ۹
ناشر : آمون
۴/۷ از ۵
۲ ۱
ناشر : مجید
۱/۴ از ۵
ناشر : بوتیمار
۲/۴ از ۵
۳
ناشر : جامی
۱/۵ از ۵
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۱ ۳
ناشر : نیلوفر
۴/۸ از ۵
۱ ۱
ناشر : ماهی
۴/۴ از ۵
۸ ۲
ناشر : جامی
۲/۸ از ۵
۱ ۱
ناشر : روزگار
۳ از ۵
۲
۴/۷ از ۵
۳ ۲
ناشر : جامی
۰ از ۵
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۶۱ ۲۹
ناشر : ماهی
۴/۲ از ۵
۲ ۲
ناشر : روزگار
۳/۸ از ۵
۵ ۱
ناشر : جامی
۴ از ۵
۱
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۱۹ ۱۳
ناشر : گهبد
۳/۹ از ۵
۶۳ ۲۴
ناشر : مجید
۴/۷ از ۵
۱ ۲
ناشر : چشمه
۴/۴ از ۵
۱۲ ۶
۳/۹ از ۵
۳/۹ از ۵
۱ ۱
ناشر : پارمیس
۳/۹ از ۵
۴/۳ از ۵
۳ ۳
ناشر : به‌سخن
۴/۲ از ۵
۵ ۳
ناشر : اشاره
۴/۴ از ۵
۱
۳/۷ از ۵
ناشر : هرمس
۱/۲ از ۵
۱ ۱
ناشر : نیلوفر
۳/۶ از ۵
۳ ۲
ناشر : پرسش
۲/۹ از ۵
۱
ناشر : ماهی
۲/۶ از ۵
۱۰ ۲
ناشر : روزگار
۳/۹ از ۵
۲ ۱
ناشر : ماهی
۳/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۶ از ۵
۴ ۲
۴/۴ از ۵
۴ ۲
ناشر : مجید
۰ از ۵
۴ از ۵