فئودور داستایوفسکی

فئودور داستایوفسکی

Fyodor Dostoyevsky
Moscow

فیودور میخاییلوویچ داستایوسکی نویسندهٔ مشهور و تاثیرگذار اهل روسیه بود. ویژگی منحصر به فرد آثار وی روانکاوی و بررسی زوایای روانی شخصیتهای داستان است. سوررئالیست‌ها مانیفست خود را بر اساس نوشته‌های داستایوسکی ارائه کردند. اکثر داستان‌های وی همچون شخصیت خودش سرگذشت مردمی است، عصیان زده، بیمار و روان پریش. ابتدا، برای امرار معاش، به کار ترجمه پرداخت، و آثاری چون اوژنی گرانده اثر بالزاک و دون کارلوس اثر شیلر را ترجمه کرد.


رمان‌های فئودور داستایوفسکی تعداد : ۶۰
ناشر : ماهی
۰ از ۵
۰ از ۵
ناشر : فردا
۲/۳ از ۵
۲
ناشر : چشمه
۵/۲ از ۵
۴۱ ۲۳
ناشر : خوارزمی
۴/۲ از ۵
ناشر : پارمیس
۴/۲ از ۵
ناشر : پارمیس
۴/۸ از ۵
۱ ۱
۴/۲ از ۵
ناشر : پارمیس
۴/۴ از ۵
۳ ۳
۴/۲ از ۵
۴/۲ از ۵
ناشر : مرکز
۱/۳ از ۵
۲ ۱
۴/۳ از ۵
۱
ناشر : ناهید
۴/۷ از ۵
۵۰ ۲۲
ناشر : ناهید
۴/۸ از ۵
۲۶ ۱۴
ناشر : روزگار
۶/۹ از ۵
۶ ۳
ناشر : بوتیمار
۳/۷ از ۵
ناشر : به‌سخن
۱/۳ از ۵
ناشر : نگاه
۶/۲ از ۵
۷ ۲
۳/۹ از ۵
۱ ۱
ناشر : مهتاب
۵/۱ از ۵
۶۷ ۴۵
ناشر : پارمیس
۴/۲ از ۵
ناشر : نگاه
۱/۲ از ۵
۲ ۱
ناشر : اختران
۳/۹ از ۵
۲
ناشر : نگاه
۴ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
۱۴ ۸
ناشر : آمون
۴ از ۵
۱
ناشر : مجید
۰ از ۵
ناشر : بوتیمار
۲/۴ از ۵
۲
ناشر : جامی
۱/۲ از ۵
ناشر : نیلوفر
۱/۳ از ۵
۱
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
ناشر : ماهی
۵/۹ از ۵
۷ ۲
ناشر : جامی
۱/۱ از ۵
۱ ۱
ناشر : روزگار
۳ از ۵
۲
۴/۱ از ۵
۳ ۲
ناشر : جامی
۰ از ۵
ناشر : ماهی
۴/۶ از ۵
۵۸ ۲۸
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۱ ۱
ناشر : روزگار
۳/۸ از ۵
۵ ۱
ناشر : جامی
۴ از ۵
۱
ناشر : نیلوفر
۵/۱ از ۵
۱۵ ۱۱
ناشر : گهبد
۴/۴ از ۵
۵۶ ۲۱
ناشر : مجید
۳/۹ از ۵
۱ ۲
ناشر : چشمه
۳۰/۶ از ۵
۱۲ ۶
۳/۹ از ۵
۳/۹ از ۵
۱ ۱
۳/۸ از ۵
۳ ۲
ناشر : به‌سخن
۴/۲ از ۵
۲
ناشر : اشاره
۴/۴ از ۵
۱
۳/۷ از ۵
ناشر : هرمس
۱/۲ از ۵
ناشر : نیلوفر
۳/۶ از ۵
۳ ۱
ناشر : پرسش
۲/۹ از ۵
۱
ناشر : ماهی
۲/۹ از ۵
۱۰ ۲
ناشر : روزگار
۳/۷ از ۵
۲
ناشر : نگاه
۶ از ۵
۴ ۲
۴/۳ از ۵
۳ ۱
ناشر : مجید
۰ از ۵
۴ از ۵