زویا پیرزاد

زویا پیرزاد

زویا پیرزاد
آبادان

نویسنده معاصر ایرانی ارمنی‌تبار است. او در سال ۱۳۸۰ با رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم جوایز مهمی همچون بهترین رمان سال پکا، بهترین رمان سال بنیاد هوشنگ گلشیری، کتاب سال وزارت ارشاد جمهوری اسلامی و لوح تقدیر جایزه ادبی یلدا را به دست آورد و با مجموعه داستان کوتاه طعم گس خرمالو یکی از برندگان جشنواره بیست سال ادبیات داستانی در سال ۱۳۷۶ و جایزه «کوریه انترناسیونال» در سال ۲۰۰۹ شد. وی از معدود نویسندگان ایرانی است که تمام آثارش به فرانسوی ترجمه شده‌است.


رمان‌های زویا پیرزاد تعداد : ۹
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۰ از ۵
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۲/۶ از ۵
۷ ۲ تهیه کتاب 3 کتاب (مثل همه عصرها طعم گس خرمالو 1 روز مانده به عید پاک)
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۲/۴ از ۵
۵ ۴
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۳/۶ از ۵
۱۰۵ ۴۴ تهیه کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم تهیه کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۴/۲ از ۵
۲ تهیه کتاب طعم گس خرمالو
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۳/۷ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۳/۴ از ۵
۳۹ ۱۹ تهیه کتاب عادت می‌کنیم
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۱ از ۵
۱