مجموعه رمان‌های پیشنهادی تیم ناولر

رمان‌های این لیست، رمان‌های محبوب و منتخب اعضای تیم ناولر هستند. عناوین این لیست ثابت نیستند و ممکن است بعد از کشف رمان خوب جدیدی توسط ما، این لیست به روز شود :)

مجموعه رمان‌های پیشنهادی تیم ناولر تعداد : ۱۷
۱ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲ پروژه رزی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳ مترو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۵ جنگل نروژی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ طبل حلبی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸ دختری که رهایش کردی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹ جنگ آخر زمان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ سطوح زندگی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۱ تمام نورهایی که نمی‌توانیم ببینیم
۱۲ ماجرای عجیب سگی در شب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۳ پس از تو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۱۴ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۵ کالیگولا
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۶ مرگ ایوان ایلیچ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ خاطره دلبرکان غمگین من
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۷
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۷

کاربران لیست