بهترین رمان های ایرانی

لیست برترین رمان ها از نویسندگان ایرانی که توسط کاربران سایت Goodreads انتخاب شده است. ممکن است برخی از عناوین رمان‌های این لیست در ناولر موجود نباشد.

بهترین رمان های ایرانی تعداد : ۷۶
۱ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴ شازده احتجاب
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶ کلیدر 1 و 2 (5 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۷ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۶/۲ از ۵
۸ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۹ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۰ من او
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۱۱ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۲ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۱۳ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۴ بامداد خمار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۵ بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۶ قصه‌های مجید
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۷ تماما مخصوص
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۸ دالان بهشت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۹ قیدار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۰ عزاداران بیل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۱ ملکوت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۲ سگ ولگرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۳ جزیره سرگردانی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۴ خروس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۵ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد
۲۶ سفر به گرای 270 درجه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۷ زمین سوخته
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۸ سنگ صبور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۹ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۰ داستان 1 شهر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳۱ آتش بدون دود 2 (7 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۲ بیوتن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۳ ازبه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۴ وردی که بره‌ها می‌خوانند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۵ سال بلوا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۶ چاه بابل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۷ شروع 1 زن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۳۸ درخت انجیر معابد 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۳۹ ماهی سیاه کوچولو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۰ مدار صفر درجه 1 (3 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۱ گاوخونی (1 داستان)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۲ دایی جان ناپلئون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۳ ابن‌مشغله
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۴ ارمیا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۵ 3 قطره خون
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۶ ایام بی‌شوهری
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۷ خواب زمستانی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۸ پدر عشق و پسر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۹ امینه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۵۰ خانوم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۱ دل کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۵۲ پارسیان و من
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵۳ ویران می‌آیی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۴ خاطرات عاشقانه 1 گدا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۵۵ دومینانت یا مامان اون زنه رو که داره می‌دوئه می‌بینی
۵۶ بخارای من ایل من
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵۷ طوفان دیگری در راه است
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۸ داستان سیستان (10 روز با ره‌بر)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۵۹ پدر آن دیگری
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۶۰ ثریا در اغما
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۶۱ شطرنج با ماشین قیامت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۶۲ شاه بی شین
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۳ رود راوی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۶۴ آداب بی‌قراری
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۶۵ 2 قدم این‌ور خط
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۶۶ کوزه بشکسته
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۶۷ کشتی پهلوگرفته
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۶۸ مدار صفر درجه 2 (3 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۶۹ آبی‌تر از گناه یا بر مدار هلال آن حکایت سنگین بار
۷۰ بازی آخر بانو
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۱ لب بر تیغ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۷۲ پری فراموشی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۷۳ پرنده من
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۷۴ نیمه غایب
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷۵ عقرب روی پله‌های راه‌آهن اندیمشک (از این قطار خون می‌چکد قربان)
۷۶ یوسف‌آباد خیابان سی و سوم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۷۶
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۷۶

کاربران لیست