بهترین رمان های جهان

Best Books of All Time: The Bokklubben World Library List

لیست صدتایی از بهترین رمان‌های جهان که توسط ۱۰۰ نویسنده از ۵۴ کشور مختلف جهان انتخاب شده است. این لیست توسط کلوب‌های کتاب نروژی گردآوری شده است. عناوین این لیست نشان دهنده فرهنگ کشورهای مختلف در طی زمان است.

بهترین رمان های جهان تعداد : ۶۰
۱ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۳ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ محاکمه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۷ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۸ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ ایلیاد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۱۱ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۲ شاه لیر
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۳ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۴ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۵ گنجینه آثار ادگار آلن پو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۱۶ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ ابله 2 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۸ گرسنه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۹ یادداشت‌های یک دیوانه و 7 قصه دیگر
۲۰ دلبند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۱ هیس‌س‌س (داستان‌های برگزیده آنتوان چخوف) مجموعه داستان
۲۲ مرگ ایوان ایلیچ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۳ مده‌آ
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۲۴ مجموعه داستان‌های کوتاه فلانری اوکانر
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۵ مردگان زرخرید (رعایای مرده)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۶ نوسترومو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۷ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۸ هملت
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰ اودیسه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۱ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۲ فاوست 1 2جلدی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۳ هزارتوهای بورخس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۴ زوربای یونانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۵ دن کیشوت
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۶ جنگ و صلح 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۷ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۳۸ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۹ موبی‌دیک (نهنگ بحر)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۰ گنجینه آثار کریستین بوبن
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۱ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۲ کتاب دل‌واپسی برنارد و سوارز کمک حسابدار
۴۳ داستان‌های کانتربری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۴ عشق سال‌های وبا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۵ اتللو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۶ خانم دلوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۷ 3 نمایش‌نامه (اودیپوش شاه - اودیپوس در کولونوس - آنتیگون)
۴۸ سفرهای گالیور
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۹ پی‌پی جوراب بلند
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۰ کوه جادو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۱ ننامیدنی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۵۲ خانه عروسک و اشباح
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵۳ میدل مارچ 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۵۴ قصر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵۵ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۶ باباگوریو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۵۷ طبل حلبی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۸ خاندان بودن‌بروک 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۵۹ تسخیرشدگان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۶۰ موسم هجرت به شمال
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۶۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۶۰

کاربران لیست