شارلوت برونته

شارلوت برونته

Charlotte Brontë
Thornton, Yorkshire, England

شارلوت برونته یک زن نویسنده انگلیسی بود. یکی از معروف‌ترین کتاب‌های وی جین ایر نام دارد. او و دو خواهرش به نام‌های امیلی و آن نویسندگان شهیر انگلیسی هستند که به خاطر عمر کوتاهشان نیز مشهورند.


رمان‌های شارلوت برونته تعداد : ۱۲
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : جامی
۳/۹ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : نی
۳/۹ از ۵
۹ ۷
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۴/۵ از ۵
۳ ۴
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : دبیر
۴/۲ از ۵
۶۵ ۶۴
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : پارمیس
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۲/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ شارلوت برونته
۲ از ۵
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : روزگار
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : اکباتان
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ شارلوت برونته
۲/۸ از ۵
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : دبیر
۴/۶ از ۵
۳ ۲