آله‌ساندرو باریکو

آله‌ساندرو باریکو

Alessandro Baricco
Turin

...