آنا ماریا ماتوته

آنا ماریا ماتوته

Ana María Matute
Barcelona

در ۲۶ ژوئن ۱۹۲۵ در شهر بارسلون متولد گردید اودومین فرزند از پنج فرزند یک خانواده طبقه متوسط محافظه کار بود، ده ساله بود که اسپانیا دچار تلاطم سیاسی شد و آتش جنگ داخلی درآن کشور شعله ور شد. در ۴ سالگی براساس بیماری به کوهپایه نزد مادر بزرگ و پدر بزرگش فرستاده شد که در روحیه او تاثیر گذاشت و منبع الهام داستان پولینا چشم چراغ کوهپایه شد با توجه به وسواس غریب او در نوشتن در شانزده سالگی نخستین اثرش را نوشت ودر ۲۲ سالگی اولین رمان خود با عنوان هابیل را به چاپ رسانید آنا ماریا ماتوته نخستین زنی است که به عضویت آکادمی زبان اسپانیا در آمد