ادیت وارتون

ادیت وارتون

Edith Wharton
New York, New York

وارتون، برخاسته از خانواده‌اي متمكن و سرشناس در نيويورك، كتاب‌هايي چون «دوره معصوميت» و «اتان فروم» را نوشته.