اریک امبلر

اریک امبلر

Eric Ambler
London

اريك امبلر، ازجمله نويسندگان و داستان نويسان به نام انگليسي مي باشد و در سال 1909 در يكي از شهرهاي موطن خود متولد گرديد.