اندرو لانگ

اندرو لانگ

Andrew Lang
Banchory, Kincardineshire

آندرو لانگ، محقق، شاعر، مورخ، و ادیب انگلیسی متولد شهرِ سِلکِرک Selkirk در اسکاتلند. او چندین مجموعه‌ی شعر دارد که مشهورترینِ آن‌ها تصنیف‌های چینِ آبی است. لانگ یکی از نخستین کسانی بود که یافته‌های انسان‌شناسی را برای مطالعه‌ی اساطیر و فولکلور به کار بست که اصلی‌ترین اثرِ او در این زمینه اسطوره، ادبیات، و مذهب است. از او یکی از بهترین ترجمه‌های ایلیاد و اودیسه‌ی هومر در زبانِ انگلیسی به جا مانده است. اما نامِ او فعلاً در عرصه‌ی گردآوری افسانه‌ها و داستان‌های پریان ماندگار است. لانگ در آکادمی اِدینبورو، دانشگاه سنت آندروز و کالجِ بالیوُلِ آکسفورد به تحصیل پرداخت. اولین بار از او مجموعه‌ای از اشعارِ موزون با نامِ اشعارِ غناییِ فرانسه‌ی قدیم در سال 1872 به چاپ رسید. بعد از آن تا سال 1905 مجموعه‌های مختلف از او به چاپ رسید که در نهایت گردآوری برخی از آن‌ها را نیز همسرش به سرانجام رساند. وی به عنوانِ هومرشناس نیز مشهور است و در واقع یکی از مشهورترین هومرشناسانِ سنتی و متعصب شناخته می‌شود و به جز ترجمه‌هایی که ذکرِ آن رفت تحقیقاتی نیز در احوالِ هومر دارد. در زمینه‌ی تاریخ، مشهورترین اثرِ او تاریخِ اسکاتلند در چهار جلد است و همین طور رازِ مِری استوارت در سال 1901. در زمینه‌ی انسان‌شناسی نخستین اثرِ او سنت و اسطوره بود. آندرو لانگ حتا تحقیقاتی در باب عمر خیام، شاعر ایرانی، هم دارد. از او بیش از 160 اثر به جا مانده است. اما کتاب پریان آبی، اولین بار در کریسمس سال 1889 با صفحه‌آرایی و تصویرسازیِ بسیار زیبا به چاپ رسید و از پیِ آن رنگ‌های دیگرِ این مجموعه هم آمد.