جک هیگینز

جک هیگینز

Jack Higgins
Newcastle upon Tyne, England

هری پاترسون نویسنده انگلیسی داستان‌های جنایی است. هیگینز بیش از شصت رمان نوشته که بیشتر آنها آثار پرفروش بوده. مهمترین رمان او فرود عقاب بیش از پنجاه میلیون نسخه فروش داشته است. وی در انگلستان به دنیا آمد، ولی پس از جدایی والدینش به اتفاق مادرش روانه بلفاست شد و بیشتر سالهای عمر خود را در آنجا گذراند. در محیطی مذهبی و مملو از خشونت بزرگ شد. تحصیلات خود را نیمه کاره رها کرد و وارد ارتش انگلستان شد. بعدها تحصیلات خود را ادامه داد. با نامهای دیگری مثل هری پاترسون و هیو مارلو و جیمز گراهام هم کتاب منتشر کرده است.