جین استین

جین استین

Jane Austen
Hampshire

جین آستن نویسنده انگلیسی که آثارش، ادبیات غربی را بسیار مورد تأثیر قرار داده‌است. شناخت او از زندگی زنان و مهارتش در گوشه و کنایه‌ها، اورا به یکی از مشهورترین رمان‌نویسان عصر خودش تبدیل کرده‌است. جین آستن چند سالی از عمر خود را در شهر باث سپری کرد و این شهر به عنوان محل اقامت او مشهور است. موسسه‌ای به نام «مرکز جین آستن» در خیابان گی در مرکز شهر باث موجود است که هر سال جشنواره‌ای به نام جشنواره جین آستن در این شهر برگزار می‌کند.


رمان‌های جین استین تعداد : ۱۶
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۴ از ۵
۱۰ ۹
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۳/۶ از ۵
۹ ۵
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۳/۵ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : سمیر
۴/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : ثالث
۳/۱ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۳/۸ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۳/۶ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۳/۹ از ۵
۲۲ ۱۳
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۴/۲ از ۵
۴۳ ۵۲
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : افق
۴ از ۵
۷۶ ۶۷
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۴/۳ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۲/۵ از ۵
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۳/۸ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۳/۹ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۳/۴ از ۵
۳
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : سمیر
۳/۹ از ۵
۴ ۳