سو مونک کید

سو مونک کید

Sue Monk Kidd
Sylvester, Georgia, USA

در شهر کوچکِ سیلوستر در ایالت جورجیای امریکا متولد شد که از هر سو در محاصره‌ی کاجستان‌ها و مزارعِ سرسبز است. سبکِ نگارش او سخت تحت تاثیر محیط رشدش قرار دارد و خود او در وصف آن جا می‌گوید: «جایی که همواره می‌توان در آن دوام آورد.» بخشی از این تاثیر در کتاب زندگی پنهان زنبورها مشهود است. در سن پانزده‌سالگی، دو کتابِ والدن، اثر ژان ژاک تورو، و بیداری، اثر کیت چاپین، را می‌خواند که به گفته‌ی خودش این دو کتاب اثر عمیقی بر او می‌گذارند. در سال 1970 در رشته‌ی پرستاری از دانشگاه تگزاس فارغ‌التحصیل شد. سو مونک کید با آن که در ابتدا می‌خواست داستان‌نویس شود، کار خود را با نوشتن مقاله شروع کرد. نخستین کتابِ او، شگفتیِ خوشِ خداوند God’s Joyful Surprise در سال 1988 منتشر شد که مجموعه‌ای از تجربیات معنوی او در مسیحیت بود. اما در دهه‌ی چهارم عمرش به سمت الهیات مادینه‌گرا متمایل شد که نتیجه‌ی آن کتاب رقصِ دختر معترضThe Dance of the Dissident Daughter در سال 1996 بود. پس از این کتاب دوباره دوباره شوق نوشتن داستان در او بیدار شد و برخی از داستان‌های کوتاه او توانست جوایزی را از آن خود کند. سو در سال 1997 شروع به نوشتن زندگی پنهان زنبورها کرد که پس از سه سال و نیم کار بر روی آن در سال 2002 توسط انتشارات وایکینگ به چاپ رسید. کتاب، در عرض دو سال بیش از چهار و نیم میلیون نسخه فروش رفت و به بیست و پنج زبان ترجمه شد. دومین رمان او، اورنگِ پری دریایی The Mermaid Chair، بهار سال 2005 چاپ شد و موضوع آن زنی 42-ساله و متاهل است که عاشقِ راهبی از فرقه‌ی بندیکتین می‌شود و بحران‌هایی از پس این رویداد به وجود می‌آید. این کتاب نیز بلافاصله پرفروش شد و جایزه‌ی کوییل سال 2005 را تصاحب کرد و در همین مدت کوتاه به بیست زبان ترجمه شد. در حال حاضر سو مونک کید نزدیکِ باتلاق‌های نمکی شهر چارلستون، در جنوب کالیفرنیا، زندگی می‌کند.