لویس لوری

لویس لوری

Lois Lowry
Oahu, Hawaii

لوییس لوری بانوی نویسندهٔ آمریکایی است که تا به حال دو بار جایزه نیوبری را به خود اختصاص داده است. او بیش از سیزده کتاب برای خوانندگان جوان نوشته است که همگی مورد استقبال واقع شده‌اند.از معروفترین آثار او می‌توان به بخشنده، خیابان پاییزی و شمارش ستارگان اشاره کرد.