مارجوری کمپر و دیگران

مارجوری کمپر و دیگران

امیرمهدی حقیقت
تهران

امیرمهدی حقیقت (متولد ۱۳۵۳) یک مترجم ایرانی است که از سال ۱۳۸۰ با ترجمهٔ مترجم دردها نوشته جومپا لاهیری وارد عرصهٔ حرفه ای ترجمه ادبی شد. تمرکز اصلی وی ادبیات امریکای شمالی، بخصوص داستان کوتاه، بوده است و در حوزه های بزرگسال و کودک و نوجوان ترجمه کرده است.

از او ترجمه دو رمان «همنام» نوشته جومپا لاهیری و «آواز بی ساز» نوشته کنت هریف منتشر شده است.
در زمینه داستان کوتاه، مجموعه «خوبی خدا» که داستان‌هایی است از نیویورکر و چند مجله‌ادبی دیگر امریکایی به انتخاب خودش) دو مجموعه داستان از جومپا لاهیری به نام های «مترجم دردها» و «خاک غریب»، «خواب خوب بهشت» نوشته سام شپارد و در «میان گمشدگان» نوشته دن چاون از ترجمه های اوست.
او همچنین در مجموعه چهارجلدی قصه های جیبی نشر ماهی، داستان هایی از چهره های شاخص و کلاسیک دنیای ادبیات را هم ترجمه کرده است.
ترجمه های امیرمهدی حقیقت در روزنامه همشهری، روزنامه شرق، شهروند امروز، سروش جوان، همشهری جوان و مجلهٔ هندی Gallerie منتشر شده است.