نرگس عینی

نرگس عینی

فهیمه رحیمی
Tehran

در 23 خرداد ماه 1331 در تهران دیده به جهان گشودند . اولین قطعه ادبیشان به نام دلم برای پروانه می سوزد رادر 9سالگی نوشتند.
در سال 1347 ازدواج نمودند و حاصل ازدواجشان دو فرزند به نامهای بابک و بهارک شد. سه سال مشغول به فراگیری علوم دینی در حوزه علمیه آب منگل در کرج شدند . با پشتکار و علاقه ای که به خواندن و نوشتن کتاب داشتند اولین کتاب خود را با عنوان بازگشت به خوشبختی منتشر کردند.
وی تا به حال 22 عنوان رمان نوشته و منتشر کرده است (?) آخرین اثری که از این نویسنده منتشر شده، رمانی است با نام «شیدایی» که چاپ نخست آن روز پنجم بهمن ماه سال 83 به انتشار رسید.