جان کندی تول

جان کندی تول

John Kennedy Toole

کندی تول تنها 32 سال زندگی کرد. وی در بیست و چندسالگی رشته ادبیات انگلیسی را تا مدارج عالی طی کرده است. کمی بعد نوشتن «اتحادیه‌ ابلهان» را آغاز می‌کند. او می‌گوید: «ناشران از پذیرفتن این رمان برای نشر سر باز می‌زنند. ویراستارها در سازمان‌های انتشاراتی مختلف، پیشنهادهایی درباره‌ حذف یا اصلاح بخش‌هایی از رمان می‌دهند، اما سرانجام کار، هیچ نشری حاضر نمی‌شود کتاب را چاپ کند. نویسنده‌ کتاب در اواخر عمرش پارانویید می‌شود و در سن 32سالگی خودکشی می‌کند. مادر نویسنده 11 سال تلاش می‌کند تا کتاب فرزندش را چاپ کند. در عین ناامیدی او، یک استاد دانشگاه در لوییزیانا مسئولیت چاپ کتاب را بر عهده می‌گیرد. رمان، در دنیای ادبیات غوغایی به پا می‌کند. کندی تول اولین کسی است که جایزه‌ پولیتزر پس از مرگش به او تعلق می‌گیرد.