فرهنگ نظری‌دوست

فرهنگ نظری‌دوست

FARHANG NAZARI DOOST
Qazvin

خیلی جالبه که وقتی داشتم وارد این وادی بزرگ از زندگی می شدم علاقه ی چندانی به کتاب، حتی ژانر مورد علاقه ام فانتزی نداشتم و فقط می خواستم بنویسم اما یه یک سال که نوشتم فهمیدم نویسندگی و کتابخوانی مثل تیغه و قبضه ی شمشیر می مونند. بدون تیغه قبضه به هیچ دردی نمی خوره و حالا که مدت نچندان زیادی گذشته خواندن کتاب هایی که من رو به خودشون جذب می کنند تبدیل به یک جور وسواس فکری شده اینقدر که شاید روزی باشه و پیش بیاید که ننویسم یا نتوانم ولی اگه روزی باشد که نخوانم احساس کمبود خواهم کرد.
در سال 1997 میلادی یا 1375 شمسی به دنیا آمدم و زادروزم، تنها چند روز با زادروز پرفسور جان رونالد تالکین بزرگ فاصله دارد، کسی که سه گانه ی مشهورش، ارباب حلقه ها اولین جرقه ی ذهنی ام برای نوشتن بود.

https://www.instagram.com/farhang_naz...