• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'رنج‌های ورتر جوان' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.
۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴ را داده‌ند.
• رمان 'رنج‌های ورتر جوان' در کتاب‌خانه‌ی ۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۴/۲۳

Parviz
Parviz
۱۳۹۶/۹/۱۷