رمان نوجوان

هنر در گذر زمان

(Art through the ages)

هدف تاریخ هنر یعنی موضوع این کتاب عبارت است از شناخت و ارزیابی هنر، از هر زمان و مکانی که آمده باشد و با هر دستی که ساخته شده باشد. در خارج از عرصه فرهنگ، دو اصطلاح هنر و تاریخ این چنین تنگاتنگ در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند. مردم غالبا تاریخ را سند و تفسیر کارهای گذشته (به ویژه سیاسی) انسان، و هنر را به درستی چیزی موجود در برابر قوای بینایی و لامسه می‌پندارند، که البته رویدادهای از یاد رفته و محو شده‌ای که اجزای تشکیل دهنده تاریخ به شمار می‌روند چنین نیست. واقعیت این است که اثر هنری، به دلیل مریی و ملموس بودنش، گونه‌ای رویداد پایداری کننده است. این اثر در زمان و مکانی خاص و به دست اشخاصی خاص آفریده شده است، حتی اگر ما همیشه آگاهی درستی درباره زمان و مکان و آفریننده آن نداشته باشیم. این اثر با آن‌که آفریده‌ای متعلق به روزگاران سپری شده است، در زمان حال به حیاتش ادامه می‌دهد و تا مدت‌های طولانی پس از روزگار خویش باقی می‌ماند.

آگاه
9789644160240
۱۳۸۷
۸۴۸ صفحه
۴۰۸۹ مشاهده
۰ نقل قول