رمان خارجی

آرزوهای برباد رفته

(Illusions perdues)

آرزوهای بربادرفته حماسة تراژیک- کمیک سلطة سرمایه بر ذهن و آفریده‌های معنوی بشر است. تبدیل ادبیات به کالا، درونمایة این رمان است و تحقق بسیار گستردة این روند، تراژدی عام نسل پس از ناپلئون را درون چارچوبی اجتماعی جای می‌دهد. بالزاک این فرایند تبدیل ادبیات به کالا را با تمامی ابعاد و جوانبش ترسیم می‌کند: از تولید کاغذ گرفته تا باورها، اندیشه‌ها و احساسات نویسندگان، همه و همه به کالا تبدیل می‌شوند و بالزاک نیز به ذکر کلی پیامدهای فکری و نظری این سطلة سرمایه‌داری بسنده نمی‌کند بلکه در تمامی عرصه‌ها فرایند واقعی سرمایه‌داری شدن را در تمام مراحل و با همة خصوصیات و تعیین‌هایش آشکار می‌سازد.

نی
9789643127404
۱۳۸۳
۸۶۴ صفحه
۱۲۵۴ مشاهده
۰ نقل قول
انوره دو بالزاک
صفحه نویسنده انوره دو بالزاک
۴ رمان Honoré de Balzac was a nineteenth-century French novelist and playwright. His magnum opus was a sequence of almost 100 novels and plays collectively entitled La Comédie humaine, which presents a panorama of French life in the years after the fall of Napoléon Bonaparte in 1815.

Due to his keen observation of detail and unfiltered representation of society, Balzac is regarded as one of the founders of realism in European literature. He is renowned for his multi-faceted characters; even his ...
دیگر رمان‌های انوره دو بالزاک
شاهکار گمنام
شاهکار گمنام نقاشی حضوری چشم‌گیر در رمان‌های بالزاک دارد. حتی بعضی از آثار او صرفا به نقاشی اختصاص یافته است که دو داستان انتخاب شده در این کتاب از آن جمله است. در شاهکار گمنام، که آن را جزو نوشته‌های بزرگ بالزاک دانسته‌اند، فرنهوفر، استاد پیر، ده سال وقت صرف می‌کند تا تابلواش را تمام کند. وقتی سرانجام آن را نشان می‌دهد...
باباگوریو
باباگوریو داستان بابا گوریو که فیلیپ برتو آن را "شاهکار نبوغ انسانی " می‌خواند، چون ستاره‌ای تابناک در میان سایر آثار بالزاک، نویسنده‌ی نامی فرانسه، می‌درخشد و بی‌شک از شاهکار‌های ادبیات جهانی به شمار می‌رود. در این داستان، بالزاک با قلمی موشکاف اجتماع خوش ظاهر و زشت نهاد عصر خود را توصیف می‌کند. قهرمانان بر‌جسته‌ی این داستان به عنوان مظهر و ...
دهقانان
دهقانان انوره دوبالزاک، نویسنده فرانسوی متولد 1799، از بزرگترین رمان نویسان قرن نوزده به حساب می آید. نخستین اثرش را با الهام از سرواتر اسکات نویسنده انگلیسی نوشت. نام این اثر شوان ها بود که سرسلسله مجموعه آثار معروف او کمدی انسانی گردید که از مهمترین های آن ها می توان از اوژنی گرانده، باباگوریو، دخترعمو بت را نام برد. بالزاک ...
مشاهده تمام رمان های انوره دو بالزاک
مجموعه‌ها