رمان نوجوان

عمو نوروز

ماه‌جان
9789648307023
۱۳۸۳
۱۵۲ صفحه
۵۳۷ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های فضل‌الله مهتدی (صبحی)
قصه‌های صبحی 1 (2 جلدی)
قصه‌های صبحی 1 (2 جلدی) فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
افسانه‌ها
افسانه‌ها فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)
افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)
قصه‌های صبحی 2 (2 جلدی)
قصه‌های صبحی 2 (2 جلدی) فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
مشاهده تمام رمان های فضل‌الله مهتدی (صبحی)
مجموعه‌ها