• از مجموع ۱۴۸ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'خوشه‌های خشم' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۳ رو بدست آورده.
۳۲۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۲ را داده‌ند.
• رمان 'خوشه‌های خشم' در کتاب‌خانه‌ی ۶۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۶۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Amita
Amita
۱۴۰۲/۵/۳۱

mgghavami
mgghavami
۱۴۰۰/۲/۱۶

mgghavami
mgghavami
۱۴۰۰/۲/۱۶

Rezasaeedi
Rezasaeedi
۱۳۹۹/۹/۱۸

elham_z777@
elham_z777@
۱۳۹۹/۳/۷

ISaac
ISaac
۱۳۹۹/۳/۵

Mehranzeylabi
Mehranzeylabi
۱۳۹۹/۲/۱

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

ametemadi
ametemadi
۱۳۹۸/۲/۲۲

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۸/۱۳

mkimia
mkimia
۱۳۹۷/۷/۱۰

Dracoola
Dracoola
۱۳۹۷/۶/۱۰

azin_parisa
azin_parisa
۱۳۹۷/۵/۱۶

Hooriyehmolana
Hooriyehmolana
۱۳۹۷/۴/۱۴

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Mrswolf
Mrswolf
۱۳۹۷/۳/۱۷

Kevinlove
Kevinlove
۱۳۹۷/۳/۱۷

Fatere
Fatere
۱۳۹۷/۳/۱۷

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۳/۱۷

Sheidaaaaa
Sheidaaaaa
۱۳۹۷/۳/۱۷

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۳/۱۷

Marie
Marie
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shahdad_p
Shahdad_p
۱۳۹۷/۳/۱۱

نفیسه
نفیسه
۱۳۹۷/۳/۸

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sallar
Sallar
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Lotoos18
Lotoos18
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Vane
Vane
۱۳۹۷/۲/۱۸

Neda_jo
Neda_jo
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mitram
Mitram
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mina_javaheri
Mina_javaheri
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Farshaad
Farshaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

SirDavoor
SirDavoor
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۱۷

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mohsen_sade
Mohsen_sade
۱۳۹۷/۲/۱۷

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۱۶

Nellom
Nellom
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

Jamshiid
Jamshiid
۱۳۹۷/۲/۱۶

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۱۶

Kimi
Kimi
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ronaak
Ronaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Rimaa
Rimaa
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۱۳

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Vehij
Vehij
۱۳۹۷/۲/۱۲

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۱۲

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۱۲

Aren_khalili
Aren_khalili
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Mastane_re
Mastane_re
۱۳۹۷/۲/۵

Saghi_amjad
Saghi_amjad
۱۳۹۷/۲/۵

Nakisah
Nakisah
۱۳۹۷/۲/۴

Kyla
Kyla
۱۳۹۷/۲/۴

Miladred
Miladred
۱۳۹۷/۲/۲

Andre
Andre
۱۳۹۷/۱/۳۰

1383shayan
1383shayan
۱۳۹۷/۱/۱۲

امید007
امید007
۱۳۹۶/۱۱/۱۸

Fatemehpurmahdi
Fatemehpurmahdi
۱۳۹۶/۸/۱۰

طهورا
طهورا
۱۳۹۶/۷/۱۴

rezapasha
rezapasha
۱۳۹۶/۵/۱

darvishi
darvishi
۱۳۹۶/۲/۱۹

amirriazi
amirriazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

اطمینان
اطمینان
۱۳۹۵/۱۲/۲۴

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۴

Sohrab_R
Sohrab_R
۱۳۹۵/۱۲/۴

boofekoor
boofekoor
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

navas
navas
۱۳۹۵/۱۰/۷

akamali
akamali
۱۳۹۵/۹/۹

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۵

omidenouri
omidenouri
۱۳۹۲/۱۱/۲۳

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

balsamo
balsamo
۱۳۹۲/۶/۶