رمان خارجی

1001 شب 2 (2 جلدی)

چون شب چهاردهم برآمد گفت:‌ ای ملک جوان‌بخت، آن گدای یک‌چشم گفت: ای خاتون چون دختر ملک با کارد دایره کشید و طلسماتی بر آن نوشت و فسونی چند بخواند. دیدیم که قصر تاریک شد و عفریت پدیدار شد. همگی هراسان گشتیم. دختر ملک به او گفت: لا اهلا ولا سهلا. عفریت بصورت شیری پاسخ داد که ای خیانت‌کار چگونه عهد فراموش کردی و پیمان بشکستی. آخر من و تو پیمان بربسته بودیم که هیچ یک دیگری را نیازاریم. حال که تو خلاف کردی آماداه باش.

هرمس
9789647100410
۱۳۹۰
۱۲۰۰ صفحه
۵۶۳ مشاهده
۰ نقل قول
۹ رمان Beatrice Sparks is an American therapist and Mormon youth counselor who is known for producing books purporting to be the 'real diaries' of troubled teenagers. The books deal with topical issues such as drug abuse, Satanism, teenage pregnancy or AIDS, and are presented as cautionary tales. Although Sparks always presents herself as merely the discoverer and editor of the diaries, records at the U.S. Copyright Office show that in fact she is listed as the sole author for all but ...
دیگر رمان‌های -
خاطرات آلیس
خاطرات آلیس
قصه‌های پریان (افسانه‌های مردم انگلستان 3)
قصه‌های پریان (افسانه‌های مردم انگلستان 3)
جوجه اردک زشت
جوجه اردک زشت
1001 شب 1 (2 جلدی)
1001 شب 1 (2 جلدی) چون شب چهاردهم برآمد گفت:‌ ای ملک جوان‌بخت، آن گدای یک‌چشم گفت: ای خاتون چون دختر ملک با کارد دایره کشید و طلسماتی بر آن نوشت و فسونی چند بخواند. دیدیم که قصر تاریک شد و عفریت پدیدار شد. همگی هراسان گشتیم. دختر ملک به او گفت: لا اهلا ولا سهلا. عفریت بصورت شیری پاسخ داد که ای خیانت‌کار چگونه عهد ...
مشاهده تمام رمان های -
مجموعه‌ها