مجموعه داستان خارجی

طنز داستانی موسیقایی (مجموعه داستان طنز)

بر خود بلرز و رنگ از چهره بباز چو تازیانه قهار طنز به چرخش درآید.

سوره مهر
9789645069764
۱۳۸۹
۱۲۴ صفحه
۲۶۸ مشاهده
۰ نقل قول