مجموعه داستان خارجی

پپر و گل‌های کاغذی (مجموعه داستان کوتاه)

مسعود میناوی، فرزند پسیه و خلف، متولد 1319 در کوت‌عبدالله در کناره‌های کاروان. متهم به قصه‌نویسی و گاه‌گداری ترجمه و بقیه را که می‌دانی، باشد تا بعد...

افراز
9786005218367
۱۳۹۰
۱۲۲ صفحه
۲۷۱ مشاهده
۰ نقل قول