رمان ایرانی

سمک عیار 3 (6 جلدی)

آگاه
9789644162435
۱۳۸۵
۵۴۶ صفحه
۱۲۰۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های فرامرز بن خداداد بن عبدالله‌الکاتب
سمک عیار 5 (6 جلدی)
سمک عیار 5 (6 جلدی)
سمک عیار 1 (6 جلدی)
سمک عیار 1 (6 جلدی)
سمک عیار 2 (6 جلدی)
سمک عیار 2 (6 جلدی)
سمک عیار 2 (2 جلدی)
سمک عیار 2 (2 جلدی) سمک عیار یکی از کهن‌ترین نمونه‌های داستان‌پردازی در ادب پارسی است. شیوه نگارش داستان چندان دلپذیر و خواندنی است که همانندی بر آن در ادبیات فارسی نمی‌توان یافت.
مشاهده تمام رمان های فرامرز بن خداداد بن عبدالله‌الکاتب
مجموعه‌ها