مجموعه داستان خارجی

قصه‌های صبحی 1 (2 جلدی)

فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.

معین
9789641650065
۱۳۸۸
۵۸۴ صفحه
۳۶۵ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های فضل‌الله مهتدی (صبحی)
افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)
افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)
افسانه‌ها
افسانه‌ها فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
عمو نوروز
عمو نوروز
قصه‌های صبحی 2 (2 جلدی)
قصه‌های صبحی 2 (2 جلدی) فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
مشاهده تمام رمان های فضل‌الله مهتدی (صبحی)
مجموعه‌ها