رمان خارجی

گل آفتاب‌گردان

(Ironaweed)

مجموعه رمان‌های او درباره آلبانی تصویری زنده و بی‌بدیل از مکانی خیالی است که در عین حال خیالی هم نیست. حلقه آلبانی در آثار کندی پر است از آدم‌های مطرود، واخورده، پیزوری، و سیاست‌مداران دروغ‌پرداز، زندگی‌های به ظاهر پر زرق و برق و از درون پوسیده. شهری خیالی در پس آجرها و ساختمان بتونی واقعی.

نگاه
9789643511715
۱۳۹۱
۳۲۰ صفحه
۷۰۴ مشاهده
۰ نقل قول
ویلیام کندی
صفحه نویسنده ویلیام کندی
۱ رمان William Joseph Kennedy is an American writer and journalist born and raised in Albany, New York. Many of his novels feature the interaction of members of the fictional Irish-American Phelan family, and make use of incidents of Albany's history and the supernatural.

Kennedy's works include The Ink Truck (1969), Legs (1975), Billy Phelan's Greatest Game (1978), Ironweed (1983, winner of 1984 Pulitzer Prize for Fiction; film, 1987), and Roscoe (2002).


See also http://en.wikipedia.org/wiki/William_...
مجموعه‌ها