رمان نوجوان

سفرهای گالیور

سفرهای گالیور از شاهکارهای ادبیات کمدی به شمار می‌رود. نویسنده در این کتاب آداب و رسوم، عقاید و رفتارهایی را که به باور او احمقانه یا خطرناکند به باد تمسخر گرفته است. سویفت به شدت نگران وضعیت رفاهی و رفتارهای مردم زمان خود، به خصوص وضع رفاهی مردم ایرلند و رفتار انگلیسی‌ها با آن‌ها بود. سفرهای گالیور شرح چهار سفر گالیور به سرزمین‌هایی عجیب و غریب است.

ثالث
9789643807979
۱۳۹۱
۱۹۶ صفحه
۸۸۵ مشاهده
۰ نقل قول
جاناتان سویفت
صفحه نویسنده جاناتان سویفت
۲ رمان Jonathan Swift was an Anglo-Irish satirist, essayist, political pamphleteer (first for Whigs then for Tories), and poet, famous for works like Gulliver's Travels, A Modest Proposal, A Journal to Stella, The Drapier's Letters, The Battle of the Books, and A Tale of a Tub. Swift is probably the foremost prose satirist in the English language, and is less well known for his poetry. Swift published all of his works under pseudonyms — such as Lemuel Gulliver, Isaac Bickerstaff, M.B. Drapier ...
دیگر رمان‌های جاناتان سویفت
نبرد کتاب‌ها
نبرد کتاب‌ها ... مشاجره تا آنجا که از یکی از سکنه هم‌جوار شنیده‌ام، نخست بر سر تکه زمین کوچکی درگرفت که بر فراز یکی از دو قله تپه پارناسوس قرار داشت، قله بلندتر و بزرگ‌تر که از دیرباز ملک طلق متصرفاتی بود که قدما نامیده می‌شدند و قله دیگر در تصرف مدرن‌ها بود. اما گروه اخیر که جایگاه فعلی خود را دوست ...
مشاهده تمام رمان های جاناتان سویفت
مجموعه‌ها