رمان نوجوان

دث استاکر 1 (کتاب دوم)

(Deathstalker)

علیاحضرت لاین استون چهاردهم با حربه ترس بر امپراطوری انسان‌ها حکم‌فرمایی می‌کند. از دهقانان گرفته تا بزرگان قدرتمند‌ترین خاندان‌های کهکشان، همه تحت احکام غیرقابل پیش‌بینی ملکه‌اند. اوون دث استاکر که بر خلاف میلش بزرگ خاندان خود شده، قصد دارد از خطر شرکت در دسته‌بندی‌های درون امپراطوری اجتناب کند، اما متوجه می‌شود برای تحویل سرش جایزه‌ای تعیین شده. او به میست‌ورد فرار و در آنجا شروع به جمع کردن نیروهایی می‌کند تا با کمک آن‌ها تخت سلطنت را واژگون کند: قهرمانی شکست خورده، هیدمنی فراری، یک دزد و یک شکارچی جایزه. دث استاکر با کمک آن‌ها اولین گام را در راهی خطرناک برای ایفای نقشی که سرنوشت به عهده‌اش گذاشته، برمی‌دارد...

آرزو احمی
ویدا
9786002910349
۱۳۹۲
۳۸۴ صفحه
۶۶۱ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
سیمون آرگرین
صفحه نویسنده سیمون آرگرین
۲ رمان Simon Richard Green is a British science fiction and fantasy-author. He holds a degree in Modern English and American Literature from the University of Leicester. His first publication was in 1979.

His Deathstalker series is partly a parody of the usual space-opera of the 1950s, told with sovereign disregard of the rules of probability, while being at the same time extremely bloodthirsty.

Excerpted from Wikipedia.
دیگر رمان‌های سیمون آرگرین
دث استاکر 1 (کتاب اول)
دث استاکر 1 (کتاب اول) علیاحضرت لاین استون چهاردهم با حربه ترس بر امپراطوری انسان‌ها حکم‌فرمایی می‌کند. از دهقانان گرفته تا بزرگان قدرتمند‌ترین خاندان‌های کهکشان، همه تحت احکام غیرقابل پیش‌بینی ملکه‌اند. اوون دث استاکر که بر خلاف میلش بزرگ خاندان خود شده، قصد دارد از خطر شرکت در دسته‌بندی‌های درون امپراطوری اجتناب کند، اما متوجه می‌شود برای تحویل سرش جایزه‌ای تعیین شده. او به میست‌ورد ...
مشاهده تمام رمان های سیمون آرگرین
مجموعه‌ها